sdi

Thursday, April 8, 2010

DAILY DARS SDI


{1} HADEES SHARIF:
AGAR TUMHARE PAS GUNJAISH
ho to AAM KAM KAJ ke KAPADO
ke ALAWA 2-KAPADE JUMA ke
liye BANAWA lo.
[ABU DAWOOD]

{2} MASAA'IL:
KHUTBAA PADHANE WAALE
ke saamane jo AZAAN
hoti hai MUQTADIYON
ko uska JAWAAB HARGIZ
NAA dena chahiye.
[FATAAWA RAZVIYAA]

{3} HADEES SHARIF:
HIRS(LAALACH) se bacho
isliye keh TUMSE PEHLE
log HIRS(LAALACH) ki
wajah se HALAAK ho
chuke hain
[MUSLIM:6586]

{4} HADEES SHARIF:
TUM PAR SACHHAI LAAZIM
hai kyunki SACHHAI NEKI
ki TARAF LE JAATI hai
aur NEKI JANNAT ki TARAF
LE JAATI hai.
[MUSLIM SHARIF]

{5} AL-QURAAN:
ALLAH aur uske RASOOL
ke HUQM par AMAL karo
aur AAPAS mein MAT
JHAGADON ki BIKHAR kar
KAMZOR ho jaaoge
[PARA:10,RUKU:2]