sdi

Friday, December 21, 2012

Wednesday, December 19, 2012

SUNNI DAWATE ISLAMI 1-one day SUNNI IJTEMA


SUNNI DAWATE ISLAMI 1-one day SUNNI IJTEMA
on:- 31-DEC-2012 3pm to 11pm
at:- WADI-e-RAZA Zakariya compound sonapur Bhandup Mumbai 78
spkrs:- (1)HAZRAT ALLAMA QAMARUZZAMAN KHAN AZAMI (GEN. SEC.WORLD ISLAMIC MISSION) (2)HAZRAT MOHAMMED SHAKIR ALI NOORIE ( AMIRE SUNNI DAWATE ISLAMI ) (3)MUFTI ZUBER MISBAHI SAHEB ( KHALIFE SAYYIDE MILLAT ) (4)MOHAMMED RIZWAN KHAN SAHEB (MUBALLIGUE SUNNI DAWATE ISLAMI )