sdi

Tuesday, September 27, 2016

HAZRAT MAULANA SHAKIR NOORIE SB Amire Sunni Dawate Islami .................... AALA HAZRAT IMAM AHMED RAZA Muhaddise Barelavi Radiyallahu tala anhu ki BARGAH mein khiraje aqeedad pesh karte hai